سرویس ها

اپل آیدی

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
250
اپل آیدی آماده
28000
1 / 1
326
اپل آیدی با ایمیل دلخواه ⭐️⚡️
32000
1 / 1

پنل مستقل

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
290
پنل نمایندگی پایه ⭐️⚡️
479000
1 / 1
300
پنل نمایندگی حرفه ای 💎⚡️
998000
1 / 1

شماره مجازی

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
295
شماره مجازی واتساپ
14500
1 / 1
301
شماره مجازی تلگرام
15000
1 / 1
296
شماره مجازی اینستاگرام
16000
1 / 1
297
شماره مجازی جیمیل - گوگل
18500
1 / 1
298
شماره مجازی اپل
23000
1 / 1

تایپ و ترجمه

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
278
تایپ ساده فارسی ⭐️⚡️
3500
1 / 250000
280
تایپ ساده انگلیسی ⭐️⚡️
4000
1 / 250000
279
تایپ ساده عربی ⭐️⚡️
4000
1 / 250000
281
ترجمه انگلیسی به فارسی ( ترجمه طلایی )
15000
1000 / 50000
285
ترجمه فارسی به انگلیسی ( ترجمه طلایی )
21000
1000 / 250000
282
ترجمه انگلیسی به فارسی ( دانشجویی ) ⭐️⚡️
30000
500 / 100000000
284
ترجمه فارسی به انگلیسی ( دانشجویی ) ⭐️⚡️
43600
500 / 100000000

هاست و دامین

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
81
دامنه IR یکساله ⚡️⭐️
19500
1 / 1
91
دامنه IR پنج ساله ⭐️⚡️
44690
1 / 1

تبلیغات پاپ آپ

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
93
تبلیغات پاپ آپ تلگرام 💎
120000
1 / 6
79
تبلیغات پاپ آپ اینستاگرام 💎
295000
1 / 1
292
تبلیغات پاپ آپ اینستاگرام 💎
800000
1 / 1
88
تبلیغات پاپ آپ تضمینی اینستاگرام 💎
1600000
1 / 1

ارسال پیامک انبوه

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
262
سامانه ارسال پیامک انبوه ⭐️
1
1 / 1
266
ارسال پیامک انبوه متنی⚡️⭐️
28000
1000 / 1000000
265
ارسال پیامک انبوه صوتی ⭐️⚡️
45000
1 / 1000000

خدمات فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
94
فالوور میکس ارزان ⚡️
9790
100 / 500
80
فالوور میکس ایرانی - سرور ۵
11748
100 / 150000
302
فالوور میکس اینستاگرام - سرور 4 ⭐️⚡️
15350
100 / 2500
245
فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور 3
16764
100 / 70000
328
فالوور میکس + ۶۰ درصد هدیه اضافی ⭐️⚡️
17628
100 / 90000
307
فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 3 
19404
100 / 45000
243
فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور 2 
22044
100 / 400000
286
فالوور ايراني - سرور 1 [ 70 درصد ایرانی ]
23760
100 / 30000
325
فالوور ايراني - سرور ویژه [ 100 درصد ایرانی ]
30360
100 / 15000

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
261
بازديد پست اینستاگرام + ایمپرشن 
622.3
1000 / 5000000
254
بازديد پست اينستاگرام 
863.6
1000 / 1000000000
267
بازديد استوری اينستاگرام - همه استوری ها
4445
100 / 100000

خدمات لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
293
لایک میکس ارزان ⚡️
5390
100 / 1500
89
لایک میکس ایرانی - سرور 5
6321
100 / 80000
303
لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 4 ⭐️⚡️
7611
100 / 50000
248
لايک ايراني - سرور 3
9675
100 / 60000
244
لایک خارجی اینستاگرام 
10191
100 / 45000
308
لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 2 ⚡️
12900
100 / 150000
276
لایک ايراني - سرور 1 [ 70 درصد ایرانی ]
15480
100 / 30000
277
لایک ايراني - سرور ویژه [ 95 درصد ایرانی ]
19350
100 / 25000

خدمات Live اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
327
لایک ویدیوی زنده اینستاگرام
6950
200 / 10000

خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
305
بازديد پست IGTV اينستاگرام 
825.5
1000 / 10000000
257
ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 1 ⭐️⚡️
1900
500 / 100000
258
ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 1 ⭐️⚡️
2100
200 / 10000
304
لایک پست IGTV ايراني - سرور 2 ⚡️
15240
100 / 10000

خدمات کاربردی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
274
 سیو مخصوص پست اینستاگرام ⭐️⚡️
14000
100 / 100

ممبر فیک کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
76
ممبر فیک کانال تلگرام - ریزش کم ⚡️⭐️
14820
1000 / 200000

ممبر واقعی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
82
ممبر اجباری کانال تلگرام ⭐️⚡️
11700
1000 / 30000
331
اد اجباری کانال تلگرام (عادی)
13260
1000 / 30000
83
ممبر اجباری کانال تلگرام - سرور 2 ⚡️⭐️
14820
1000 / 50000
78
ممبر اجباری کانال تلگرام ( هیدن ) ⚡️
24804
1000 / 700000

ممبر فیک گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
86
ممبر فیک گروه ⚡️
28080
100 / 30000

ممبر واقعی گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
95
اد اجباری گروه تلگرام (عادی)
13260
1000 / 30000

لایک و راَی تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
232
 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام ویژه ⭐️⚡️
2224
20 / 999000
96
50 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام
10000
1 / 1
97
100 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام
17000
1 / 1
100
لایک تلگرام ویژه ⭐️⚡️
26400
5 / 200000
98
200 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام
32000
1 / 1
99
نظرسنجی تلگرام (رای گیری ، مسابقه و ...)
59280
10 / 100000

بازدید / ویو تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
268
بازدید تک پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
280.8
100 / 15000
269
بازدید 5 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
1014
100 / 15000
270
بازدید 10 آخر پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
1872
100 / 15000
271
بازدید 20 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
3588
100 / 15000
309
بازدید 30 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
5304
500 / 15000
310
بازدید 40 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
8580
500 / 15000
311
بازدید 50 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
12168
500 / 15000
312
بازدید 100 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
17160
100 / 15000
272
بازدید پست تلگرام [ تعداد دلخواه ] ⭐️⚡️
29190
100 / 300000

سوشال سیگنال وبسایت

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
318
ترافیک وب سایت [ بازدید مستقیم ]
3892
500 / 1000000
319
ترافیک وب سایت ⭐
4170
100 / 100000000
320
ترافیک وبسایت ⚡️⭐
16680
100 / 1000000

سوشال سیگنال یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
299
بازدید یوتیوپ - سرور 1
29190
100 / 100000000

سوشال سیگنال فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
252
بازدید ویدیو فیسبوک ⭐️⚡️
2224
20 / 999000

سوشال سیگنال توییتر

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
289
بازدید ویدیو توییتر
2780
10 / 50000000
288
نظرسنجی توییتر - سرور 2 
6950
10 / 650000
287
نظرسنجی توییتر
20850
100 / 10000000

سوشال سیگنال گوگل

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
317
بازدید کنندگان گوگل [ حفظ 20 ثانیه ]
5838
1000 / 100000
316
بازدید کنندگان گوگل [ِ رتبه بندی ویدئو ]
11676
1000 / 100000

سوشال سیگنال لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
315
فالوور لینکدین
166800
100 / 50000

سوشال سیگنال تیک توک

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
321
بازدیدهای اضطراری تیک توک
278
500 / 9990001
322
بازدید تیک توک 
3892
100 / 10000000
324
لایک تیک توک
18904
100 / 1000

سوشال سیگنال پینترست

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
246
دنبال کننده پینترست
69500
50 / 500000
247
لایک پینترست
74782
50 / 50000

سوشال سیگنال کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
329
بازدید کنندگان کلاب هاوس
2224
20 / 999000
314
دنبال کننده کلاب هاوس
2224
20 / 999000
330
دنبال کننده کلاب هاوس
16680
100 / 10000
323
فالوور کلاب هاوس ایرانی
198000
500 / 500
251
فالوور زن ایرانی کلاب هاوس
550000
100 / 100