سرویس ها

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

اپل آیدی

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
250
اپل آیدی آماده 🔥💎
28000
1 / 1
326
اپل آیدی با ایمیل دلخواه 🔥💎⚡️
32000
1 / 1

تایپ و ترجمه

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
278
تایپ ساده فارسی 💎⚡️
750
1000 / 250000
280
تایپ ساده انگلیسی 💎⚡️
950
1000 / 250000
281
ترجمه انگلیسی به فارسی ( ترجمه طلایی )
15000
1000 / 50000
285
ترجمه فارسی به انگلیسی ( ترجمه طلایی )
21000
1000 / 250000
282
ترجمه انگلیسی به فارسی ( دانشجویی ) 💎⚡️
30000
500 / 100000000
284
ترجمه فارسی به انگلیسی ( دانشجویی ) 💎⚡️
43600
500 / 100000000

ارسال پیامک انبوه

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
262
سامانه ارسال پیامک انبوه ⭐️
1
1 / 1
266
ارسال پیامک انبوه متنی 💎⚡️
28000
1000 / 1000000
265
ارسال پیامک انبوه صوتی 🔥💎⚡️
45000
1 / 1000000

خدمات فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
302
فالوور میکس اینستاگرام - سرور 4 🔥💎⚡️
17810
100 / 10000
300
فالوور ایرانی - سرور ۵ [ اکثرا ایرانی ]
18070
100 / 3000
245
فالوور ايراني - سرور 3
20410
100 / 10000
307
فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 3 🔥💎⚡️
20800
100 / 10000
243
فالوور ايراني - سرور 2 
21710
100 / 10000
286
فالوور ايراني - سرور 1 [ 70 درصد ایرانی ]
26000
100 / 20000
325
فالوور ايراني - سرور ویژه [ 95 درصد ایرانی ]
32500
100 / 25000

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
254
بازديد پست اينستاگرام 
1112.5
1000 / 1000000000
261
بازديد پست اینستاگرام + ایمپرشن 
1112.5
1000 / 4000000
267
بازديد استوری اينستاگرام - همه استوری ها
4375
100 / 70000

خدمات لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
303
لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 4 🔥💎⚡️
7493
100 / 10000
248
لايک ايراني - سرور 3
9525
100 / 10000
244
لایک خارجی اینستاگرام 
10033
100 / 10000
251
لایک ایرانی - سرور ۵ [ اکثرا ایرانی ]
10795
100 / 2000
308
لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 2 ⚡️
12700
100 / 10000
276
لایک ايراني - سرور 1 [ 70 درصد ایرانی ]
15240
100 / 20000
277
لایک ايراني - سرور ویژه [ 95 درصد ایرانی ]
19050
100 / 25000

خدمات Live اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
327
لایک ویدیوی زنده اینستاگرام
6950
200 / 10000

خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
305
بازديد پست IGTV اينستاگرام 
812.5
1000 / 10000000
257
ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 1 🔥⚡️
1900
500 / 100000
258
ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 1 🔥💎⚡️
2100
200 / 10000
304
لایک پست IGTV ايراني - سرور 2 🔥⚡️
15000
100 / 40000

خدمات کاربردی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
274
 سیو مخصوص پست اینستاگرام 🔥💎⚡️
14000
100 / 100

ممبر فیک کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
76
500 عضو آفلاین
9000
1 / 1
78
1000 عضو آفلاین
16000
1 / 1
79
2000 عضو آفلاین
29000
1 / 1
80
3000 عضو آفلاین
43000
1 / 1
81
5000 عضو آفلاین
72000
1 / 1

ممبر واقعی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
82
ممبر اجباری کانال تلگرام 💎⚡️
11625
1000 / 30000
83
ممبر اجباری کانال تلگرام - سرور 2💎⚡️
14725
1000 / 50000

ممبر فیک گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
86
500 ممبر فیک گروه
14000
1 / 1
87
1000 ممبر فیک گروه
22000
1 / 1
88
2000 ممبر فیک گروه
39000
1 / 1
89
3000 ممبر فیک گروه
58000
1 / 1
90
5000 ممبر فیک گروه
89000
1 / 1

ممبر واقعی گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
91
500 ممبر واقعی گروه + 30% هدیه
16000
1 / 1
92
1000 ممبر واقعی گروه + 30% هدیه
26000
1 / 1
93
2000 ممبر واقعی گروه + 30% هدیه
41000
1 / 1
94
3000 ممبر واقعی گروه + 30% هدیه
61000
1 / 1
95
5000 ممبر واقعی گروه + 30% هدیه
93000
1 / 1

لایک و راَی تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
96
50 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام
10000
1 / 1
97
100 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام
17000
1 / 1
98
200 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام
32000
1 / 1
99
300 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام
48000
1 / 1
232
 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام ویژه 🔥💎⚡️
50040
5 / 200000
100
لایک (نظرسنجی) تلگرام ویژه 💎⚡️
57150
5 / 200000

بازدید / ویو تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
268
بازدید تک پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
620
100 / 15000
269
بازدید 5 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
2325
100 / 15000
270
بازدید 10 آخر پست تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
5115
50 / 15000
271
بازدید 20 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
9300
50 / 15000
309
بازدید 30 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
13950
500 / 15000
310
بازدید 40 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
21700
500 / 15000
272
بازدید پست تلگرام [ تعداد دلخواه ] 🔥💎⚡️
29190
100 / 300000
311
بازدید 50 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
31000
50 / 15000
312
بازدید 100 پست آخر تلگرام - استارت آنی - قابلیت زمان بندی
46500
50 / 15000

سوشال سیگنال وبسایت

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
318
ترافیک وب سایت [ بازدید مستقیم ]
3892
500 / 1000000
319
ترافیک وب سایت ⭐
4170
100 / 100000000
320
ترافیک وبسایت ⚡️💧⭐
16680
100 / 1000000

سوشال سیگنال یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
299
بازدید یوتیوپ - سرور 1
30580
100 / 100000000

سوشال سیگنال فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
252
بازدید ویدیو فیسبوک 🔥💎⚡️
3892
100 / 100000
253
بازدید ویدیوهای کسب درآمد از فیسبوک 🔥💎⚡️
23630
10000 / 10000000

سوشال سیگنال توییتر

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
289
بازدید ویدیو توییتر
2780
10 / 50000000
288
نظرسنجی توییتر - سرور 2 💧
6950
10 / 650000
287
نظرسنجی توییتر
20850
100 / 10000000

سوشال سیگنال گوگل

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
317
بازدید کنندگان گوگل [ حفظ 20 ثانیه ]
5838
1000 / 100000
316
بازدید کنندگان گوگل [ِ رتبه بندی ویدئو ]
11676
1000 / 100000

سوشال سیگنال لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
315
فالوور لینکدین
166800
100 / 50000

سوشال سیگنال تیک توک

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
321
بازدیدهای اضطراری تیک توک
278
100 / 9990001
322
بازدید تیک توک 🔥
556
100 / 10000000
324
لایک تیک توک
18904
101 / 1000

سوشال سیگنال پینترست

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
246
دنبال کننده پینترست
69500
50 / 500000
247
لایک پینترست
74782
50 / 50000